Marketing RSS portal - ROI calculator

Bereken snel en eenvoudig de ROI van een marketing campagne met de Marketing RSS portal.

In deze economische tijden is het voor een marketeer niet makkelijk om extra budget te regelen voor een marketing campagne.
Zelfs als het marketingplan perfect is, en er sprake is van een uitgelezen kans, zijn er twee vragen die je van het management zal horen:
"Wat kost het?" en "Wat levert het op?". Een goede marketeer weet dit, en zal deze vragen juist aangrijpen om het management te overtuigen.

Een goed argument dat je kunt gebruiken is de ROI of: Return On Investment.

De ROI is een getal, vaak uitgedrukt als percentage, dat de verhouding laat zien tussen de opbrengsten, en de kosten van een investering.
Indien de ROI een positief getal is, dan betekend dit dat de investering meer opbrengt dan dat het kost.
Een positieve ROI zou het management dus kunnen overtuiging om het marketingbudget toe te kennen!

De ROI kan worden berekend met de volgende formule:
Return On Investment (ROI) = ("opbrengsten investering" - "kosten investering") / "kosten investering" x 100

Stel dat de uitkomst van deze formule een ROI is van 33%, dan betekent dit dat voor elke geïnvesteerde euro: 1,33 euro terugkomt.

De Marketing RSS portal helpt bij het berekenen van de ROI. Met de onderstaande ROI calculator kun je een eenvoudige voor- of nacalculatie doen.

Vul het onderstaande formulier in, en druk op "Berekenen"

Berekende ROI:

Hier komt straks de berekende Return On Investment (ROI) te staan.
Vul het onderstaande formulier in, en druk op Berekenen.

ROI calculator:

Stap 1: Informatie campagne

Vul onderstaande gegevens in om een Return On Investment (ROI) te kunnen berekenen.

Prijs

Vul hieronder de prijs in. (notatie: "3,95")

De prijs kan bijvoorbeeld de verkoopprijs van een product zijn. Het is echter niet eerlijk om een ROI te berekenen op basis van de volledige verkoopprijs. Van de verkoopprijs moeten de variabele productkosten worden afgetrokken.

Er zijn twee manieren om dit te doen:
1. Vul een marge in: De marge is een percentage dat de winst per verkocht product aangeeft. (notatie: "22,5")
2. Neem de variabele productkosten mee als variabele kosten bij stap 2.

Prijs: €   (Activeren)  Marge:  

Uitzet:

Vul hier de uitzet van de campagne in. Dit kan bijvoorbeeld het aantal verzonden DM's zijn. (notatie: "20.000")

Uitzet campagne:

Respons:

Vul hier de (verwachte)respons van de campagne in. Er kan gekozen worden om te rekenen met respons aantallen. Het is echter ook mogelijk om een respons percentage in te voeren. (notatie aantal: "1.000" notatie percentage: "25,3")

Respons campagne:  Aantal  Percentage 


Stap 2: Kosten

Vul hieronder de kosten van de campagne in. Bepaal welke kosten je wilt gebruiken, en vul het bedrag in.

Vaste kosten:

Vul hier de vaste kosten in. Bedenk een naam voor de kostenpost, en vul het bedrag in (notatie: "1.125,95").

(Activeren)  Naam:   Bedrag: €
(Activeren)  Naam:   Bedrag: €
(Activeren)  Naam:   Bedrag: €
(Activeren)  Naam:   Bedrag: €

Variabele kosten:

Vul hier de variabele kosten in. Bedenk een naam voor de kostenpost, geef aan of de variabele kosten moeten worden berekend over de respons of over de uitzet, en vul het bedrag in (notatie: "2,95").

(Activeren)  Naam:   Respons  Uitzet  Bedrag: €
(Activeren)  Naam:   Respons  Uitzet  Bedrag: €
(Activeren)  Naam:   Respons  Uitzet  Bedrag: €
(Activeren)  Naam:   Respons  Uitzet  Bedrag: €


Stap 3: Invullen anti-spam check en berekenen:

Deel deze pagina

Interessante links